Chúng tôi là ai?

Chúng tôi xin giới thiệu về bản thân qua trang web: https://khamphathegioi360.com


Thu thập thông tin cá nhân và lý do

Bình luận

Khi bạn để lại bình luận trên trang web, chúng tôi thu thập thông tin trong biểu mẫu bình luận, cùng với địa chỉ IP của bạn và chuỗi user agent của trình duyệt mà bạn đang sử dụng. Mục đích của việc này là để phát hiện và ngăn chặn các hoạt động spam.

Một chuỗi ẩn danh, được tạo ra từ địa chỉ email của bạn (còn gọi là hash), có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem xét việc bạn có sử dụng Gravatar hay không. Bạn có thể tìm hiểu về chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi bình luận của bạn được chấp nhận, hình đại diện của bạn sẽ hiển thị công khai cùng với bình luận.

Thư viện

Khi bạn tải lên hình ảnh lên trang web, xin vui lòng tránh tải lên các hình ảnh chứa dữ liệu vị trí được nhúng (EXIF GPS). Những người truy cập trang web có thể tải xuống và trích xuất dữ liệu vị trí từ các hình ảnh trên trang web.

Thông tin liên hệ

Cookies

Khi bạn viết bình luận trên trang web, tên, địa chỉ email và địa chỉ trang web của bạn có thể được lưu trong cookies. Điều này giúp bạn không cần phải nhập lại thông tin này mỗi khi bạn viết bình luận khác. Những cookies này sẽ được lưu trong vòng một năm.

Khi bạn đăng nhập vào trang web, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để kiểm tra xem trình duyệt của bạn có hỗ trợ sử dụng cookies hay không. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và sẽ bị xóa khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi cũng sẽ thiết lập một số cookies để lưu thông tin đăng nhập và cài đặt hiển thị của bạn. Thông tin đăng nhập được lưu trong vòng hai ngày, còn cài đặt hiển thị được lưu trong một năm. Nếu bạn chọn tùy chọn “Nhớ tôi”, thông tin đăng nhập sẽ được lưu trong hai tuần. Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản, thông tin đăng nhập trong cookies sẽ bị xóa.

Khi bạn chỉnh sửa hoặc công bố bài viết, một cookie bổ sung sẽ được lưu trữ trong trình duyệt của bạn. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và chỉ đơn giản chứa ID của bài viết mà bạn đã chỉnh sửa. Cookie này sẽ tự động hết hạn sau một ngày.

Nội dung nhúng từ các trang web khác

Các bài viết trên trang web của chúng tôi có thể bao gồm nội dung được nhúng từ các nguồn khác (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Những nội dung này hoạt động tương tự như khi bạn truy cập trực tiếp các trang web nguồn.

Những trang web này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookies, nhúng mã theo dõi của bên thứ ba và theo dõi tương tác của bạn với nội dung nhúng đó, bao gồm việc theo dõi tương tác nếu bạn có tài khoản và đăng nhập vào các trang web đó.

Phân tích

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai

Nếu bạn yêu cầu đặt lại mật khẩu, địa chỉ IP của bạn sẽ được bao gồm trong email đặt lại mật khẩu.

Thời gian lưu trữ dữ liệu của bạn

Nếu bạn để lại bình luận, bình luận và dữ liệu siêu của nó sẽ được lưu giữ vô thời hạn. Điều này cho phép chúng tôi tự động phát hiện và duyệt bình luận thay vì chờ kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web (nếu có), chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào (ngoại trừ việc không thể thay đổi tên người dùng). Quản trị viên trang web cũng có quyền xem và chỉnh sửa thông tin này.

Quyền của bạn đối với dữ liệu cá nhân

Nếu bạn có tài khoản trên trang web hoặc đã để lại bình luận, bạn có quyền yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn, bao gồm mọi thông tin bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng t

ôi chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi phải giữ lại vì các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Chúng tôi chuyển dữ liệu của bạn đến đâu

Các bình luận của khách (không phải thành viên) có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ tự động để phát hiện spam.

Thông tin liên hệ của bạn

Thông tin bổ sung

Cách chúng tôi bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi việc truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi hoặc hủy hoại. Chúng tôi sử dụng các công nghệ và quy trình an toàn để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn.

Các quy trình tiết lộ dữ liệu mà chúng tôi thực hiện

Chúng tôi tuân theo các yêu cầu pháp lý và tiến hành các biện pháp cần thiết để tuân thủ pháp luật khi chúng tôi cần tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ đó cần thiết để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi hoặc tuân thủ các thủ tục pháp lý, bảo vệ quyền riêng tư hoặc an toàn của người dùng hoặc xâm phạm vào các hoạt động bất hợp pháp.

Những bên thứ ba chúng tôi nhận dữ liệu từ đó

Chúng tôi có thể sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba để thu thập, xử lý và phân tích thông tin. Những dịch vụ này có thể thu thập thông tin về bạn theo hướng dẫn của chúng tôi và dưới sự kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi đảm bảo rằng các dịch vụ bên thứ ba này tuân thủ chính sách bảo mật và cam kết bảo mật thông tin của bạn.

Việc quyết định và/hoặc thu thập thông tin tự động mà chúng tôi áp dụng với dữ liệu người dùng

Chúng tôi có thể sử dụng các công cụ tự động để thu thập thông tin về bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Những thông tin này bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, thiết bị sử dụng và các thông tin khác về cách bạn tương tác với trang web. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web và để theo dõi hiệu suất của trang web.

Các yêu cầu công bố thông tin được quản lý

Chúng tôi tuân theo các yêu cầu công bố thông tin theo các yêu cầu pháp lý và chỉ tiết lộ thông tin khi bắt buộc theo luật pháp.

Chúng tôi cung cấp thông tin chi tiết về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ dữ liệu cá nhân trong Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Bạn nên xem xét kỹ chính sách này để hiểu rõ hơn về cách chúng tôi xử lý thông tin của bạn.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn hoặc Chính sách Bảo mật, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ liên hệ được cung cấp trên trang web.