Dưới đây là những Điều khoản và Điều kiện áp dụng cho việc sử dụng trang web https://khamphathegioi360.com. Xin vui lòng đọc kỹ và thận trọng những điều khoản này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc muốn liên hệ với chúng tôi về bất kỳ khía cạnh nào của những điều khoản sử dụng dưới đây, xin vui lòng liên hệ qua địa chỉ email sau: [email protected].

Bằng việc truy cập nội dung trang web https://khamphathegioi360.com (dưới đây gọi là “trang web”), bạn đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện được nêu dưới đây và cũng đồng ý với Chính sách bảo mật của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản và điều kiện nào, xin vui lòng ngừng sử dụng trang web ngay lập tức.

Bạn cam kết rằng bạn sẽ không sử dụng trang web cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào và bạn sẽ tuân thủ tất cả các luật lệ và quy định hiện hành.

Bạn đồng ý không sử dụng trang web theo cách có thể gây hại đến hiệu suất, gây lỗi hoặc biến đổi nội dung hoặc thông tin có sẵn trên trang web, hoặc làm giảm chức năng tổng thể của trang web.

Bạn cam kết không xâm phạm vào tính bảo mật của trang web hoặc cố gắng truy cập vào các khu vực được bảo mật trên trang web, hoặc cố gắng truy cập vào bất kỳ thông tin nhạy cảm nào bạn cho là tồn tại trên trang web hoặc trên máy chủ lưu trữ.

Bạn chấp nhận hoàn toàn trách nhiệm về mọi khiếu nại, phí tổn, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, chi phí, bao gồm các khoản phí pháp lý phát sinh từ bất kỳ vi phạm nào về các điều khoản và điều kiện trong thỏa thuận này và bạn đồng ý rằng bạn sẽ bồi thường cho chúng tôi nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web.

Hành động sao chép, phân phối bằng bất kỳ phương tiện nào, dù trực tuyến hay ngoại tuyến, đều bị nghiêm cấm. Nội dung và hình ảnh, logo, văn bản và thông tin khác trên trang web là tài sản của https://khamphathegioi360.com (trừ khi có quy định khác).

Tuyệt đối miễn trừ trách nhiệm

Mặc dù chúng tôi cố gắng tối đa để cung cấp thông tin chính xác trên trang web và cập nhật nó đúng thời điểm, tuy nhiên, có thể có những thông tin đã cũ trên trang web.

https://khamphathegioi360.com có quyền thực hiện bất kỳ sửa đổi hoặc điều chỉnh nào đối với thông tin trên trang web bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Thay đổi Điều khoản và Điều kiện sử dụng

Chúng tôi có quyền thay đổi và điều chỉnh những Điều khoản và Điều kiện đã được nêu ở trên. Bằng việc tiếp tục sử dụng trang web, bạn đồng ý tuân theo những thay đổi và điều chỉnh này.